Dienstverlening

Dienstverlening vrijwilligerswerk

Voor jeugd en jongeren in onze samenleving is het vrijwilligerswerk dat door velen gedaan wordt enorm belangrijk. Daarom zien wij het niet alleen als onze taak om zelf activiteiten te organiseren, maar willen wij juist ook het vele jeugdwerk dat door vrijwilligers gedaan wordt versterken en ondersteunen. Dit doen wij onder meer door het aanbieden van workshops en trainingen voor teams van vrijwilligers in jeugdwerk. Enkele van de meest gebruikte noemen wij hier. Maar neem gerust contact op voor een workshop of training “op maat”. Ook de hieronder genoemde voorbeelden worden na contact voor jouw vrijwilligers op maat gemaakt. Gebruik hiervan is voor vrijwilligers in Nunspeet gratis.

Workshop Alternatieve werkvormen

Zeker als je zelf een programma maakt voor je kinder- of jeugdwerk, kun je snel in een sleur terecht komen als het gaat om het gebruiken van werkvormen. Deze workshop laat je kennismaken met verschillende werkvormen en laat je ook begrijpen wat ze doen met je groep en hoe je ze dus het beste kunt gebruiken. Omdat je een werkvorm gemakkelijker gebruikt als je hem zelf een keer hebt meegemaakt, gaan we met enkele ook zelf actief aan de slag.

Orde houden in je groep

In de ene groep gaat het vanzelf, in de andere groep lijkt orde een onbereikbaar ideaal. Een training over de “do’s en dont’s” als het gaat om je groep goed te laten draaien.

Positief Opvoeden

Positief opvoeden wordt als methode op veel plekken gebruikt. Toch zijn er nogal wat misverstanden over wat het precies inhoudt. In deze training worden de principes van positief opvoeden uitgelegd en vragen we ons af of deze ook toepasbaar zijn in jouw vrijwilligerswerk. Geschikt voor vrijwilligers en voor ouders.

Alcohol

Te veel alcohol gebruiken is nog steeds een probleem bij een deel van de jongeren. Dit programma maakt het onderwerp bespreekbaar in het jeugdwerk en op kringen. Wat weten we eigenlijk echt over alcohol en hoe kunnen we misbruik tegen gaan. Er zijn programma’s om met jongeren zelf in gesprek te gaan, maar ook speciaal voor ouders en leidinggevenden.

Depressiepreventie

Depressieve gevoelens komen dikwijls voor, zeker bij tieners. Velen weten niet hoe ze er mee om moeten gaan, ook niet als ze daar bij anderen mee geconfronteerd worden. Dit programma werd samen met Eleos gemaakt, en maakt het hebben van depressieve gevoelens bespreekbaar. Jongeren en ouderen krijgen handvaten over hoe ze ermee om kunnen gaan als ze hier tegenaan lopen. Dit om jongeren en hen die hen ondersteunen te helpen begrijpen hoe depressieve gevoelens kunnen ontstaan en hoe je je daar tegen kunt proberen te wapenen.

Teamontwikkeling en groepsvorming

Veel vrijwilligerswerk voor jongeren gebeurt in teams. Toch lijkt er meer aandacht voor individuele capaciteiten dan voor mogelijkheden van een team als geheel. Maar wie in een team werkt, wordt echt geholpen door iets meer van teamontwikkeling en groepsdynamiek te weten. Het kan je helpen je groep beter samen te stellen, te begeleiden, en een heldere opdracht mee te geven. Deze training kan ook in een team zelf gebruikt worden om elkaar beter te leren kennen in ieders mogelijkheden en onmogelijkheden. Juist om daardoor tot een beter gezamenlijk functioneren te komen.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers lijken steeds moeilijker te vinden. Maar daarom is het nog belangrijker geworden “hoe we vrijwilligers vasthouden”. Deze bezinning/training gaat in op het werven van vrijwilligers, maar ook op het begeleiden, waarderen en. daarmee vasthouden van vrijwilligers.

Zorg voor jongeren

Hoe kunnen we aandacht hebben voor individuele jongeren in ons groepswerk? Daar zijn al veel vormen voor bedacht. Sommigen zakt de moed al in de schoenen bij het idee “dat er weer iets nieuws opgestart moet worden”. Deze bezinning verkent juist in de eigen situatie van jouw groep de mogelijkheden om alles wat er al is, beter te gebruiken en juist daardoor tot betere aandacht voor jongeren te komen.