Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting SPCJ-Radix wordt gevormd door:

dhr. Gerrit Bikker (voorzitter)

mevr. Evelien Hop (secretaresse)

dhr. Gert van Lohuizen (penningmeester)

dhr. André Westerink (technische zaken)

dhr. Aart Hofman

mevr. Corina v.d. Noort

vacature