Home

WELKOM BIJ SPCJ-RADIX

Radix is een protestants-christelijke welzijnsinstelling in de gemeente Nunspeet die zich met name richt op jongeren.
Dit welzijnswerk krijgt vorm door verschillende activiteiten en door dienstverlening waarover u hier informatie kunt vinden.

Onze missie is: ´Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan het opgroeien van kinderen en jongeren in de gemeente Nunspeet tot volwassen burgers, die zelfstandig, gelijkwaardig en actief deelnemen aan de maatschappij, uitgaande van hun eigen mogelijkheden qua achtergrond en potentie.”

Voor het vervullen van deze missie zijn activiteiten nodig, maar die zijn geen doel op zichzelf. Activiteiten dienen om elk op hun eigen manier bij te dragen aan het lichamelijk en geestelijk gezond opgroeien van jongeren in Nunspeet. Daarnaast dragen zij bij aan de onderlinge verbondenheid in onze gemeente.

In ons werk staat de zichzelf organiserende jonge burger centraal. Wij maken ons niet alleen druk om onze eigen activiteiten, maar ondersteunen en versterken ook de dingen die jonge burgers in Nunspeet zelf willen organiseren. Wie de burger werkelijk respecteert, respecteert ook de verbanden waarin hij zich wil organiseren.

Mocht u meer willen weten en/of nadere informatie wensen, neem dan contact op met onze jeugdwerkleiders Cor Jan Kolijn en Reinald Hofman: email spcj@planet.nl of telefoon 0341 261533.